Top
 

Konferencje

2019

XXI International Congress for Analytical Psychology, Wiedeń

Wykład: „The night sea journey: towards the definition of cultural regression”

2019

II Seminarium jungowskie „Mity i sny świata”, Katowice

Wykład: „Kobiece misteria dionizyjskie”

2018

Krakowski Ośrodek Terapii KOT – „Psychoterapia chodzi różnymi ścieżkami. Ścieżka pierwsza – przywiązanie”

Wykład: „Wczesna trauma a rozwój poczucia podmiotowości”

 

2018

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich „Spotkania z psychologią. Edycja VIII”

Wykład „Jak to, co zbiorowe wpływa na naszą psychikę – koncepcja C. G. Junga w świetle aktualnych przemian społeczno-politycznych”

Warsztat „Kompleksy kulturowe w naszej codzienności”

 

2018

IV European Congress of Analytical Psychology, Avignon

Wykład: „In the Belly of the Whale-Dragon – Analysis in the Times of Collective Regression”

 

2018

Seminarium Akademii Jungowskiej: „Archetypy i życie”

Wykład: „Nocna podróż morska. Indywiduacja w czasach zbiorowej regresji”

2018

Seminarium naukowe Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem: „Wizja i hermeneutyka. Wokół 'Czerwonej Księgi’ Carla Gustava Junga”, Katowice

Wykład: „Duch czasów obecnych i duch głębi. 'Czerwona Księga’ a nasze doświadczenie współczesności”

2018

 Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej: „Psychoanaliza Jungowska – metoda leczenia”

Wykład:  „Wczesna trauma i głębokie obrony psychiczne”

2014

XIIth International Conference of The Journal of Analytical Psychology: „The Varieties of Jungian Clinical Experience: Complex, Identity, Intersubjectivity”, Berlin

Współautorka wykładu: „Differences of fantasy, fantasy of differences. Reflecting on Jungian identity in the context of Individual Route”

2013

 The 19th Congress of the International Association for Analytical Psychology

Współautorka wykładu: „Reflections on the long term impact of the cultural trauma on the collective memory and its functions in individual development”

2012

The First International Krakow Study of Religions Symposium: Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives, Cracow, Poland
Wykład: „Religious and sacred symbolism in collective memory phenomena as a representation of defences against trauma”

2011

Konferencja Trzech Sekcji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Wykład: „Specyfika pracy analityka jungowskiego: relacja terapeutyczna”

2011

Journal of Analytical Psychology Conference, St. Petersburg, Russia 
Wykład: „Monuments of Memory. Defensive mechanisms of collective psyche and their manifestation in the memorialization process”

2009

1st European Conference on Analytical Psychology, Vilnius, Lithuania 
Wykład: „The shot memory – the reflections over the influence of the II World War trauma on the contemporary Polish psyche”

Simple Share Buttons