Top
 

Działania szkoleniowe

2019

Ukraiński Instytut Psychologii Jungowskiej, Lwów, Ukraina

Seminarium superwizyjne: „Trauma wczesnodziecięca”

2019

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl wykładów: „Polskie kompleksy kulturowe”

2019

Ukraiński Instytut Psychologii Jungowskiej, Lwów, Ukraina

Seminarium superwizyjne: „Praca z traumą w psychoanalizie jungowskiej”

2019

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl wykładów: „James Hillman – Mamy za sobą sto lat psychoterapii a świat staje się coraz gorszy”

2018

Ukraińskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów, Odessa, Ukraina

Seminarium superwizyjne „Trauma wczesnodziecięca”

2018-2019

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Seminaria superwizyjne: „Trauma wczesnodziecięca”

2018

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl seminariów: „Trauma i dusza, na podstawie Donalda Kalscheda”

2018

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl wykładów: „Kobiety jungowskie o kobiecości”

2018

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Seminarium: „Uzależnienie od doskonałości – Marion Woodman”

2018

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl wykładów: „Kobiety psychologii analitycznej”

2018

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Seminaria:  „Trauma historyczna”

2017-2018

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl seminariów: „Interpretacja baśni według Marie-Louise von Franz”

2017-2018

 Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl wykładów: „Czerwona Księga Carla Gustava Junga”

 2017-2019

Instytut Studiów Kulturowych Raven, Czeladź

Cykl wykładów: „Wprowadzenie w psychologię C. G. Junga”

 2017

International School for Analytical Psychology, ISAP Zurich

Wykład otwarty: „Transformative and Defensive Functions of Cultural Complexes” („Transformacyjne i obronne funkcje kompleksów kulturowych”)

2011

Grupa szkoleniowa terapii sandplay, Tarnopol, Ukraina

Seminarium: „Trauma kulturowa”

2015

Czeskie Stowarzyszenie Psychologów Analitycznych, Praga, Czechy 
Wykład otwarty i seminarium szkoleniowe: „Trauma kulturowa”

2015

Grupa szkoleniowa terapii sandplay, Tarnopol, Ukraina 
Seminarium: „Relacja terapeutyczna w psychoanalizie jungowskiej”

2011

The Jungian section of British Association of Psychotherapists, London UK 
Wykład: „Monuments of Memory. Defensive mechanisms of collective psyche and their manifestation in the memorialization process”

2011-2018

Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej 
Nauczycielka i współautorka Szkolenia I stopnia w psychoanalizie jungowskiej.

Simple Share Buttons