Top
 

Superwizja

Proces superwizyjny to rodzaj „obecności w tle” w pracy terapeuty. Stanowi wsparcie jego pracy, a jednocześnie nadaje strukturę i pomieszcza dynamikę jego rozwoju zawodowego. Superwizja analityczna w ujęciu jungowskim obejmuje wiele ważnych obszarów: wsparcie pracy terapeuty, rozwijanie technik pracy terapeutycznej, pogłębianie rozumienia kwestii związanych z przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem, zgłębianie powtarzalnych wzorców zachowania, myśli i fantazji z perspektywy materiału osobowego i zbiorowego. Rozwija rozumienie dynamiki i struktury procesu analitycznego, ale przede wszystkim jest procesem kształtowania postawy analitycznej, czyli zdolności do jak najpełniejszego pomieszczania i reflektowania rzeczywistości psychicznej pacjenta.

 

Analityczna superwizja jest częścią procesu szkoleniowego do uzyskania certyfikatu analityka jungowskiego w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP). W Polsce obejmuje to szkolenia prowadzone przez Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej i Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej.

 

 

SUPERWIZJA INDYWIDUALNA:

 

Prowadzę szkoleniową superwizję indywidualną dla kandydatów na analityków jungowskich w ścieżce indywidualnej Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP).

 

Przyjmuję również do superwizji analitycznej terapeutów zainteresowanych pogłębieniem swojego stylu pracy o doświadczenie superwizyjne w nurcie analitycznym.

 

 

O psychoanalizie jungowskiej

Seminaria superwizyjne

Simple Share Buttons